What Happenes In London – Julia Quinn

Tags

Ảnh

Khi mà Olivia Bevelstoke được cho biết rằng người hàng xóm mới của cô có lẽ đã từng giết chết vị hôn thê của anh ta, cô đã không tin dù chỉ là một giây, ấy thế mà, cô lại đi theo dõi anh, chỉ là để chắc chắn? Thế nên cô đã đống chốt mai phục ở cửa sổ trong phòng ngủ, che giấu kĩ sau bức rèm cửa, quan sát, chờ đợi… và khám phá nguời đàn ông hết sức hấp dẫn này, người mà chắc chắn đang che đậy thứ gì đó.

Ngài Harry Valentine làm việc trong một nhánh buồn chán của Văn phòng Chiến Tranh, dịch các văn kiện quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Anh không phải là một điệp viên, nhưng anh đã trải qua tất cả các cuộc tập huấn, và từ khi có một mái đầu màu vàng lộng lẫy bắt đầu theo dõi anh từ cánh cửa sổ, anh đã ngay lập tức nghi ngờ. Chỉ qua thời gian ngắn anh đã biết không có gì nhiều hơn là một sự tò mò của một cô bé, anh khám phá ra rằng cô có lẽ đã đính hôn với một chàng hoàng tử ngọai quốc, người có lẽ đang âm mưu chống lại Anh Quốc. Và khi mà Harry bị lôi kéo vào sự theo dõi của Olivia, anh khám phá ra là anh có lẽ đã đánh mất bản thân vì cô.

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.